Valsätra idrottsplats, en brun byggnad med staket och tre flaggstänger framför. I förgrunden finns en parkering.

Upprustning Valsätra idrottsplats

Valsätra idrottsplats rustas upp för att öka nyttjandegraden och tryggheten på anläggningen.

Det ska bli bättre förutsättningar för  skola, föreningar och privatpersoner att nyttja Valsätra idrottsplats och kunna bedriva sina verksamheter.

Om- och tillbyggnad av idrottsplatsen omfattar i huvudsak anpassning av befintlig anläggning för fotboll, friidrott, tennis, utegym, boule samt mindre anpassningar i omklädningsrum och förråd. 

Fotbollsplanen får konstgräs och till tennisbanan byggs en läktare. 

Upprustningen påbörjas i mars 2024 och beräknas vara färdig hösten 2024.

Frågor och svar om upprustning av Valsätra IP

Ta del av dialog inför utveckling av Valsätra IP.pdf (PDF, 1 MB)

Valsätra IP_plan 700.jpg

Projektledare

Petter Palgrim
Uppdaterad: