Björklinge brandstation - en byggnad i röd träpanel och ljusgult tegel och med vita garagedörrar. Träd i bakgrunden.

Björklinge brandstation

Fastigheten hyrs av Uppsala kommun Brandförsvar och utgör en av Uppsalas deltidsbrandstationer. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter. Uppsala kommun äger marken.

Adress: Södra Långåsvägen, 743 62 Björklinge

Fastighetsbeteckning: Björklinge 2:33

LOA: 332 kvm
BTA: 347 kvm
Markareal: 331 761 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist

Teknisk förvaltare

Peter Jansson

Teknisk förvaltare

Marko Djokic
Uppdaterad: