Svartbäcksgatan 32 - ett gulputsat hus i hörnet av en gata med träd till höger i bild.

Svartbäcksgatan 32

Fastigheten hyrs idag av föreningen Ungdomens hus. Byggnaden färdigställdes 1902 och har två våningar med inrett vindsplan samt källare. 1914 gjordes en ombyggnation då byggnadsstilen ändrades något och tornet mot Haglunds bro togs bort och ersattes med ett nytt torn mot korsningen Skolgatan/Svartbäcksgatan. Fastigheten ägs och förvaltas av bolaget.

I gällande detaljplan från 1985 för området är byggnaden markerad med ”q”, vilket enligt planen avser särskild miljöhänsyn.

Adress: Svartbäcksgatan 32, 753 32 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Dragarbrunn 3:1

LOA: 1 066 kvm
BTA: 1 481 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist

Teknisk förvaltare

Peter Jansson

Teknisk förvaltare

Marko Djokic
Uppdaterad: