Sävja idrottsplats, fotbollsplan med stängsel och träd i bakgrunden.

Sävja idrottsplats

Idrottsplats med fotbollsplaner (en konstgräsplan) och omklädningsbyggnad. Inom området finns också en allaktivitetsplan, beachvolleyplan samt, boulebanor.

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Se alla Uppsala kommuns fotbollsplaner på uppsala.se

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Jennie Norlén

Teknisk förvaltare

Marko Djokic
Uppdaterad: