Fyrislunds branstation Viktoria - en röd tegelbyggnad med ljusblå garageportar och två träd framför.

Fyrislunds brandstation Viktoria

Fastigheten används som heltidsbrandstation samt kursgård med hotell och restaurangverksamhet. Fastigheten ägs av Uppsala Kommun Industrihus Brand HB och förvaltas av bolaget.

Adress: Almungevägen 33, 754 54 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Danmark Säby 6:5

LOA: 7 740 kvm
BTA: 9 382 kvm
Markareal: 65 864 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist

Teknisk förvaltare

Peter Jansson

Teknisk förvaltare

Marko Djokic
Uppdaterad: