Fyrislunds brandstation Viktoria

Fastigheten används som heltidsbrandstation samt kursgård med hotell och restaurangverksamhet. Fastigheten ägs av Uppsala Kommun Industrihus Brand HB och förvaltas av bolaget.

Adress: Almungevägen 33, 754 54 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Danmark Säby 6:5

LOA: 7 740 kvm
BTA: 9 382 kvm
Markareal: 65 864 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist
Uppdaterad: