Uppsala utsedd till Sveriges främsta idrottskommun

Uppsala kommun har tilldelats det prestigefyllda priset Sveriges främsta idrottskommun 2023 av tidningen Sport och Affärer. Dessutom vann Studenternas kategorin Årets idrottsarena.

Prisutdelning.jpg

Karolin Lundström, ordförande i idrotts- och fritidsnämnden, Peder Granath, ordförande i Uppsala arenor och fastigheter, Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och Magnus Jansson, Uppsala kommuns idrottschef, var på plats och tog emot priserna av Sport och Affärer. Foto: Sören Andersson.

Motivering Sveriges främsta idrottskommun 2023

”Genom samhällsplanering vill Uppsala kommun göra idrott och fysisk aktivitet till en naturlig del av invånarnas liv, där idrott skall vara för alla oavsett ålder och funktion. För att uppnå visionen utgår kommunen från ett idrotts- och fritidspolitiskt program som tar ett helhetsperspektiv på Uppsalabornas fria tid. Vad gäller elitidrotten syftar ”Program för elitidrott i Uppsala” till att tydliggöra inriktningen för Uppsala kommuns arbete riktat mot elitidrott. Uppsala kommun har utvecklat ett nära samarbete med elitidrotten genom partnerskapsprogrammet ”Elitidrott Uppsala”. Har ett av Sveriges största idrottsgymnasier. Stark jämställdhetskommun. Mycket bra utbud av arenor, idrottsanläggningar samt aktivitetsytor för spontanidrott. Har ökat antalet idrottsevenemang på nationell nivå. Mycket stark cykelstad”.

– Vi är väldigt glada att Uppsala har fått priset som Sveriges främsta idrottskommun och att Studenternas är Årets idrottsarena. Det är ett resultat av kommunens långsiktiga satsningar på idrott- och fritidsverksamheter och allt det driv och engagemang som finns hos våra idrottsföreningar. Deras insatser har inte bara resulterat i det här priserna men har också bidragit till ökad sammanhållning och bättre folkhälsa i vår kommun, säger Erik Pelling (S) kommunstyrelsens ordförande.

Sport och Affärers kommunranking startade 2007 och har drivit på och skildrat den omfattande utveckling som Sveriges kommuner gått igenom, när det gäller idrottens betydelse för regional utveckling och för att generellt stärka folkhälsoarbetet.

Några kriterier som ligger till grund för titeln Sveriges främsta idrottskommun

• Ambitioner inom folkhälsa, bredd- och motionsidrott, elitidrott och idrottsevenemang.

• Tillgång till spontanaktivitetsytor i stadsmiljön.

• Genomförda och planerade större nationella och internationella idrottsevent och idrottsrelaterade möten och dess samhällseffekter och samhällsintäkter.

• Kommunens satsningar på ungdoms och motionsidrott, inkluderande jämställd idrott och stärkt integration.

– Det ska vara nära och enkelt att idrotta och att vara en del av en social gemenskap. Vi strävar efter en jämställd och jämlik folkhälsa och därför prioriterar kommunen arbetet för att alla Uppsalabor ska vilja och kunna vara aktiva genom hela livet. Det känns hedrande att vi uppmärksammas för vårt arbete med att skapa en idrottskommun för alla, säger Karolin Lundström (V), ordförande i idrott- och fritidsnämnden.

Kategoripriset Årets idrottsarena 2023 togs också hem av Uppsala och Studenternas, i hård konkurrens med Kungliga Tennishallen i Stockholm och Vida Arena i Växjö.

Motivering Årets idrottsarena 2023

”Intresset är större än någonsin för Sirius fotboll vilket till stor del tillskrivs den nya arenan, Nya Studenternas. Arenan som stod klar under pandemin 2020 och invigdes året senare, har snabbt blivit en viktig mötesplats för Uppsalaborna. Publiksnittet slogs återigen den gångna säsongen och landade på över 6.000 åskådare per match med ökande biljettintäkter för klubben. Att läktare är byggda i limträ istället för i betong är hållbart både ekonomiskt och miljömässigt, samtidigt som det skapar en välkomnande atmosfär för publiken.”

– Det är fantastiskt kul att Uppsala uppmärksammas nationellt med det här priset. Studenternas är en renodlad modern fotbollsarena där åskådarna kommer nära planen och vi märker att den uppskattas av Sirius publik som ökat stadigt under de senaste år. Extra kul är det att den nya arenan ligger mitt i stan i klassisk Uppsalamiljö intill Fyrisån, säger Peder Granath (S), ordförande i Uppsala arenor och fastigheter.

29 januari 2024