Skebogatan 2

Fastigheten består av två byggnader. Fastigheten ägs av Utvecklingsfastigheter AB och förvaltas av bolaget.

Adress: Skebogatan 2, 752 28 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Librobäck 15:4

LOA: 1 803 kvm
BTA: 1 837 kvm
Markareal: 4 554 kvm

Fastighetsförvaltare

Christine Norén

Teknisk förvaltare

Björn Källström
Uppdaterad: