Bärby brandstation - en rödaktig byggnad med gråblå garagedörrar. I förgrunden finns en gräsmatta och några träd.

Bärby brandstation

Fastigheten används som heltidsbrandstation, ägs av Uppsala Kommun Industrihus Brand HB och förvaltas av bolaget.

Adress: Garnisonsvägen 1, 753 37 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Ärna 7:1

LOA: 2 108 kvm
BTA: 2 395 kvm
Markareal: 14 348 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist

Teknisk förvaltare

Peter Jansson

Teknisk förvaltare

Marko Djokic
Uppdaterad: