Visionsbild av Gränby simhalls exteriör - ingången.

Utveckling av Gränby sportfält

Det händer spännande saker i Gränby. Här ska vi och kommande generationer kunna ha närhet till idrott, aktivitet och inspirerande upplevelser. Nu skalar vi upp Gränby sportfält med ett större utbud.

År 2040 beräknas Uppsalas befolkning passera 300 000. Då behövs inte bara fler bostäder och jobbtillfällen utan också mötesplatser, arenor och platser för idrottsaktiviteter. Gränby sportfält kommer under kommande år utvecklas till en av Uppsalas mest spännande platser med fokus på hälsa och aktiv livsstil. Det är redan idag Uppsalas största sportfält och mycket mer är på gång.

Vad ska utvecklas?

Nu planerar vi för en ny ishall, en ny simhall och i anslutning till Arenahotellet en ny event- och upplevelsearena. Här kommer det att arrangeras lokala, regionala, nationella och​ internationella evenemang. Målet är att skapa en miljö som är trygg, trivsam och levande dygnet runt. Det gröna i området ska bevaras och utvecklas. Och platser mellan byggnader ska inbjuda till aktivitet och rörelse. Några av de platserna får ”torgliknande” roller i form av samlingsytor där olika utomhusaktiviteter i spontanform kan bedrivas.

d-hallen-skiss-utan-skylt.jpg
Skiss på nya ishallen på Gränby sportfält.

Varför just Gränby?

Gränby är ett av Uppsalas mest expansiva områden med goda befintliga förbindelser och infrastruktur som skapar bra tillgänglighet. Gränby sportfält är ett välkänt och väletablerat idrottsområde med stor aktivitet. Arenahotellet står för en viktig funktion i området då de erbjuder boende i direkt anslutning till idrottsanläggningarna. Närheten till Uppsalas största shoppingcenter Gränbystaden spelar också en stor roll. Ett utvecklat Gränby sportfält kommer att lyfta Gränby som stadsdel och stärka Uppsala som besöksmål.

Vision 2040

År 2040 ska Gränby sportfält ha en mer välkomnade atmosfär och vara tillgängligt för alla. ​Det ska finnas grönområden, motionsmöjligheter och spännande kultur- och sportevenemang. ​Sportfältet ska vara en integrerad del av Gränby, fler idrotter har tillförts och nya bostäder för en sport- och hälsointresserad målgrupp har byggts. ​Hotellet, idrottsanläggningarna, arenan, caféer och restauranger aktiverar området dygnet runt och skapar en trygg och socialt hållbar miljö. En tajt samverkan mellan det offentliga, föreningslivet och privata aktörer bidrar till den positiva utvecklingen. ​

Uppdrag till bolaget

På uppdrag av Uppsala kommun ska Uppsala arenor och fastigheter bygga ytterligare en ishall, en ny simhallen samt en event- och upplevelsesarena.

Event- och upplevelsearenan är i första hand planerad för konserter och evenemang men ska även kunna användas som evenemangsarena för idrott. Stor vikt läggs på att skapa en anläggning som förhöjer publikupplevelsen i alla sammanhang.

Varmt välkommen till Gränby sportfält!

Frågor och svar om utvecklingen av Gränby sportfält

Läs gärna mer om våra projekt här nedanför.