Ekebyvallens idrottsplats. Gräsfotbollsplan med gul omklädningsbyggnad och träd i bakgrunden.

Ekebyvallens idrottsplats

Ekebyvallens IP har tre gräsplaner och en omklädningsrumsbyggnad med fyra omklädningsrum. Omklädningsrumsbyggnaden är ett skyddsrum.

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Se alla Uppsala kommuns fotbollsplaner på uppsala.se

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Jennie Norlén

Teknisk förvaltare

Josefin Lundvall
Uppdaterad: