Ekebyvallens idrottsplats. Gräsfotbollsplan med gul omklädningsbyggnad och träd i bakgrunden.

Ekebyvallen idrottsplats

Ekebyvallen IP har tre gräsplaner och en omklädningsrumsbyggnad med fyra omklädningsrum. Omklädningsrumsbyggnaden är ett skyddsrum.

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Jon Kierkegaard
Uppdaterad: