Frågor och svar om upprustningen av Fålhagens IP

Varför rustar man upp Fålhagens IP?

Uppsala kommun jobbar mot att erbjuda fler ytor för föreningsliv, tävlingar och spontanidrott.

Vad ska det bli på Fålhagens IP?

  • Fotbollsplan för 7-mannaspel med konstgräs som är återvunnet från Ärentunaskolan, Storvreta. Sviktpad under gräsmattan som gör att man kan fylla den med sand som är mer miljövänligt än granulat.
  • Grusplan för 7-mannaspel, som kan spolas till is på vintern.
  • 16 st boulebanor i tävlingsstandard med poängtavlor och parkbänkar.
  • 4 belysningsstolpar (fyra finns redan), som gör att även boulebanorna får belysning.
  • Upprustning av entrén till området med bl a nya cykelställ.

Kommer man kunna boka fotbollsplanen?

Konstgräsplanen bokas genom bokningen som alla andra fotbollsplaner, till samma pris som övriga 7-spelsplaner. Den får användas kostnadsfritt vid spontanspel om ingen har bokat den.

Kommer man kunna boka en boulebana och vad kostar det?

Boulebanorna är inte bokningsbara och de nyttjas kostnadsfritt. Först till kvarn med andra ord.

Kommer Fålhagens IP vara stängd under bygget?

Nej, vi kommer hålla de delar som inte berörs öppna.

Var ska vårt lag spela matcher under byggtiden?

Fålhagens IP har idag inga bokningsbara planer, när konstgräsplanen är klar kommer den vara bokningsbar.

Varför flyttar man runt konstgräs?

För att värna både miljö och hålla ner kostnader. Gräset har många års livslängd kvar och istället för att slänga det återanvänds det här. För att ytterligare hålla nere klimatpåverkan väljer vi att lägga en sviktpad och fylla mattan med sand som är mer miljövänligt än granulat.

Varför blev bygget försenat?

Vi har stött på omständigheter som har förskjutit uppstarten. För att området ska klara av ett "hundraårsregn" ska hela ytan sänkas en halv meter. Vi har också påträffat miljögifter i schaktmassorna.

Produktionen är igång och vi tror att allt blir klart i juli.

Uppdaterad: