Positiva resultat 2023

Uppsala arenor och fastigheter har fastställt bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023 på årsstämman och summerar ett positivt resultat.

Bolagets verksamhet under 2023 följde i princip plan och budget. Utfallet, inklusive dotterbolagen, före finansnetto (rörelseresultat) blev 48 miljoner kronor.

Uppsala arenor och fastigheter, inklusive dotterbolagen, äger 67 fastigheter och förvaltar ytterligare 13 fastigheter. De egenägda fastigheterna omfattar 193 000 kvadratmeter och cirka 333 hektar mark.

Flera investeringar och projekt

Bolagets och dotterbolagens investeringar under 2023 uppgick till 233 miljoner kronor. Volymmässigt störst var Rosendals multihus (77 miljoner kronor) och byte av kylmaskin i Gränby ishallar (25 miljoner kronor).

Vid årsskiftet 2023/24 hade bolaget och dotterbolagen pågående projekt om 255,9 miljoner kronor.

Brett hållbarhetsarbete

Bolaget har under 2023 haft ett aktivt och brett hållbarhetsarbete, både inom social och miljömässig hållbarhet, bland annat med effektkapning i elförbrukning. Den sker genom teknik och beteendeförändring i bad, kök och tvättanläggningar och finansieras av Vinnova.

Vi har också implementerat hållbarhets- och trygghetsindex för samtliga fastigheter.

Ta del av Uppsala arenor och fastigheters årsredovisning 2023.

 

11 april 2024