Mer hållbar isproduktion med ny kylcentral

Den gamla kylcentralen i Gränby ishallar var inte dimensionerad för dagens behov och dessutom en energitjuv. Med en ny anläggning blir istillverkningen mer pålitlig, drar mindre energi och täcker behovet även för en ny ishall.

Rcoverhallen ny is.jpg

Den nya kylcentralen i Gränby ishallar är nu i drift och isen är redo inne i alla hallarna. Projektet med att byta den gamla kylcentralen startades 2019. Enligt projektledaren Daniel Jansson har det ändå varit en utmaning att få klart allt i tid innan höstens aktiviteter drar igång. Hela den gamla kylcentralen har rivits ut och man har byggt helt nytt. Arbetet har pågått för fullt sedan i mars för att projektet skulle bli klart till september. Det surrar nu för fullt om den stora kylcentralen utanför Recoverhallen på Gränby sportfält. Det här är hjärtat för ishallarna.

Den nya kylcentralen är mer energieffektiv

Den gamla kylcentralen från 2005 var från början byggd för att göra is till bandybanan utomhus och inte inomhushallarna. Relitahallen (nuvarande Recoverhallen) byggdes 2011 men kylmaskinerna var desamma som tidigare. Det har resulterat i hög energiförbrukning och onödigt slitage. Uppsala arenor och fastigheter har därför byggt en ny.

- En del var oroliga att man skulle stå utan is, medan andra tyckte att man kunde vänta några år till. Men det var dags att bygga nytt, säger Daniel.

Den nya kylcentralen förbrukar mindre el och överskottsvärmen går till att värma Gränbys idrottsanläggningar vilket minskar behovet av fjärrvärme. Dessutom är de nya maskinerna mer driftsäkra än de tidigare.

Kylcentralen försörjer den nya D-hallen

Kylcentralen har en kapacitet för att kunna försörja även den kommande nya D-hallen med is, vilket inte hade gått med den tidigare kylanläggningen, enligt Daniel.

- Den nya lösningen kommer att ge en bättre driftekonomi än om den nya hallen skulle fått en egen kylcentral.

Bygget av D-hallen startar under hösten och hallen kommer initialt främst vara avsedd för konståkning.

Så arbetar Uppsala kommun med energibesparing

Läs mer om den kommande D-hallen

Ny kylanläggning Gränby ishallar.jpg

6 september 2023