Renovering av Fyrishovs 50-metersbassäng

Lördag 13 januari stänger vi 50-metersbassängen på Fyrishov för ett reparationsarbete med byte av två läckande ventiler.

Simhallen_Fyrishov_1200px.jpgArbetet kräver att vattennivån i bassängen sänks med en meter. Av säkerhetsskäl får inga badgäster befinna sig i simhallen.​ Två läckande ventiler i undercentralen byts ut för att säkerställa fortsatt drift av bassängen. Alla inbokade tider är avbokade.​ Planen är att bassängen öppnar igen ​20 januari 2024.

Frågor och svar​

Under vilken period kommer 50-metersbassängen  vara stängd?​
Enligt planen kommer den vara stängd 13–19 januari 2024.​

Varför stänger ni av 50-metersbassängen?​
Vi måste byta två läckande ventiler i undercentralen. Det är en nödvändig åtgärd för fortsatt drift av bassängen.​

Vad händer med föreningar och andra kunders bokade tider?
Alla tider i 50-metersbassängen är avbokade och alla kunder har ombetts kontakta bokningsservice för ombokning till antingen torra ytor eller Gottsundabadet. Det är för många bokningar för att kunna erbjuda alla andra tider på vatten.

Vad händer om man inte byter ventilerna?​
Vi kan inte byta andra delar i reningssystemet, och kommer tappa väldigt  mycket vatten vid ett eventuellt driftstopp.​

Blir det billigare badentré eftersom en pool är stängd?​​
Nej, vi sänker inte priset vid reparationer och underhållsarbeten. 

Får vi som är kortinnehavare kompensation?​​
Nej, årskort/periodkort gäller på hela anläggningen inte i specifika pooler.​​

Kan jag frysa mitt kort kostnadsfritt under tiden?​
Ja, det kan du. Vänd dig till receptionen på Fyrishov så hjälper dom dig.​

Kan jag bada i äventyrsbadet och undervisningsbassängen?​
Ja, övriga bassänger är öppna som vanligt, undervisningsbassängen från och med 15 januari.

Kommer badbiljetterna vara billigare när simhallen är stängd?​
Nej, vi säljer inte biljetter till specifika bassänger.​

Kommer träningsbassängen vara öppen?​
Träningsbassängen berörs inte, dock är den endast för rehabilitering och barn under 2 år.

Hur blir det med mitt barn som har simskola?​
Alla simskolearrangörer har blivit informerade hur de ska göra.​

Var går ni ut med den här informationen?​​
Skyltning på Fyrishov, på hemsidan, i sociala medier och till föreningarna via bokningssystemet Ibgo.​

Kan man använda simhallens omklädningsrum?​
Nej, det kommer vara stängt.

Varför det tar så lång tid att fylla bassängen?​
Vi behöver fylla på 1,2 miljoner liter vatten. Det ska tas från vattennätet, behandlas till badvatten och värmas.​

Varför kommer bubbelpoolerna vara stängda?
Bubbelpoolerna ingår i samma vattenreningssystem som 50-metersbassängen, när vi tar simhallens vattenreningssystem ur bruk så berörs även bubbepolerna.

Kontakt

Kontaktperson badet:
Leon Keusseyan, Enhetschef bad
Telefon 018-727 47 95
E-post leon.keusseyan@uppsala.se

Kontaktperson media:
Stefan Wittberg
Telefon 018-727 44 7
E-post stefan.wittberg@uppsala.se

Läs mer om simhallsbassängen på fyrishov.se

19 december 2023