Åtgärder på berörda idrottshallar efter Legionella-stickprov

Uppsala arenor och fastigheter har i linje med Miljöförvaltningens rekommendationer vidtagit åtgärder på de två idrottshallar som tidigare stickprovstestats för Legionella av Miljöförvaltningen. Vi sammanfattar nuläget nedan:

Storvreta sporthall

Vi har en kontinuerlig dialog med miljöförvaltningen och utreder lämpliga åtgärder. Ett alternativ är att spola rören med hett vatten och klordioxid. Ett annat är att byta ut hela duschsystemet med tillhörande rör, vilket kan vara aktuellt i den gamla delen av hallen.

Bandydelen av Studenternas IP

Vi ser över hela rörstråket för att identifiera eventuella problem med rördragningen. Ledningarna kommer därefter att spolas med hett vatten och i vissa fall kemisk sanering med klordioxid.

Orsaken till att Legionella har hittats i dessa utrymmen härleds främst till att duscharna inte använts så ofta och att vatten blivit stillastående i ledningarna. Berörda duschutrymmen hålls avstängda tills Miljöförvaltningen godkänner att de kan användas igen.

21 september 2022