Sunnersta idrottsplats

Idrottsplats med fotbollsplan och byggnad innehållande omklädningsrum samt föreningskansli.

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Matilda Freij
Uppdaterad: