Slut med fastfrusna luckor på Ulva kvarn

De gamla dammluckorna i trä på Ulva kvarn isade igen på vintern, dykare fick hyras in för att rensa bort grenar och manuella domkrafter användes för att öppna luckorna. Nu installeras nya uppvärmda aluminiumluckor som teknikerna kan övervaka på en mobilskärm.

Dammluckor1_900.jpg

Dammluckorna på Ulva kvarn behövs för att reglera vattennivån i kraftverksdammen och flödet nedströms. De har även en funktion för fisktrappan intill dammen som behöver ett visst flöde för att fiskarna ska kunna vandra på uppför den. 

Men varje vinter har de gamla luckorna av trä krånglat och orsakat mycket extraarbete. 

Domkraft för att lyfta luckorna

Det finns en vattendom om hur mycket vatten som får släppas över fallet.

– Under oktober till april behövde teknikerna kolla vattennivån i dammen två gånger per dag och eventuellt lyfta de cirka fyra meter höga luckorna manuellt med en domkraft om flödet var lågt, säger fastighetsförvaltaren Christoffer Hellberg Törnqvist på Uppsala arenor och fastigheter som äger och förvaltar Ulva kvarn.

Fick spolas med varmvatten

När luckorna frös fast var teknikerna tvungna att anlita en extern entreprenör som spolade hetvatten på luckorna för att de skulle kunna öppnas.

– Vi fick svårt att hålla rätt vattennivå och det påverkade även vår hyresgäst Ulva kraft som har ett vattenkraftverk i källaren i kvarnbyggnaden.

Kraftverket producerar cirka 1 000 megawattimmar el per år, vilket motsvarar elförbrukningen i 40 villor.

– Kan vi inte hålla rätt nivå tappar kraftverket sin produktion och därför är det viktigt att vi utöver vattendomen ser till så att vår hyresgästs verksamhet kan fungera som den ska, säger Christoffer.

Nya uppvärmda luckor

Nu byts därför två av dammluckorna till automatiska, uppvärmda aluminiumluckor. Den sista luckan i trä renoveras.

– De som nu installeras är automatiskt styrda och uppvärmda så att de inte kommer frysa fast. De är uppkopplade mot en dator som gör att våra tekniker kan se hur luckan styrs och ändra inställningar från kontoret eller mobilen.

Sparar både tid och pengar

Christoffer räknar med en stor besparing i både arbetstid och inköpta tjänster från entreprenörerna. Under det senaste året har teknikerna lagt ner över åtta hela arbetsveckor på att sköta dammluckorna.

– Under samma period har vi haft kostnader på över 100 000 kronor för externa entreprenörer för att hetvattenspola samt dykare när det fastnat grenar under luckan.

Han tror att investeringen har betalat av sig inom tre år.

– Det är en lönsam investering och vi frigör massor av timmar för våra tekniker som de kan arbeta med andra viktiga uppgifter i våra fastigheter.

dAMMLUCKOR_3_900.jpg

Driftteknikerna Michell Klasson och Peter Frodemo fick utföra ett tungt arbete med att kontrollera och reglera dammluckorna på Ulva kvarn under vinterhalvåret. Nu kan de övervaka de automatiserade nya luckorna i mobilen.

Dammluckor2_900.jpg

 

18 juni 2024