Fålhagens idrottsplats - grusfotbollsplan med träd till vänster om planen.

Fålhagens idrottsplats

Fålhagens IP har en grusplan med ledbelysning där breddidrott utövas. Uppsala kommun brukar spola upp is på vintern för allmänheten.

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Se alla Uppsala kommuns fotbollsplaner på uppsala.se

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Jennie Norlén

Teknisk förvaltare

Josefin Lundvall
Uppdaterad: