Storvreta brandstation - en byggnad där nedre delen är gul och övre röd och som har tre vita garageportar.

Storvreta brandstation

Fastigheten uppfördes 1994 och utgör en av Uppsalas deltidsbrandstationer. Fastigheten hyrs av Uppsala kommun Brandförsvar och ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Adress: Ärentunavägen 2, 743 30 Storvreta

Fastighetsbeteckning: Storvreta 47:277

LOA: 325 kvm
BTA: 344 kvm
Markareal: 3 479 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist

Teknisk förvaltare

Peter Jansson

Teknisk förvaltare

Marko Djokic
Uppdaterad: