Storvreta brandstation - en byggnad där nedre delen är gul och övre röd och som har tre vita garageportar.

Storvreta brandstation

Fastigheten som ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter hyrs av Uppsala kommun Brandförsvar och utgör en av Uppsalas deltidsbrandstationer.

Adress: Ärentunavägen 2, 743 30 Storvreta

Fastighetsbeteckning: Storvreta 47:277

LOA: 325 kvm
BTA: 344 kvm
Markareal: 3 479 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist
Uppdaterad: