Storvreta brandstation

Fastigheten som ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter hyrs av Uppsala kommun Brandförsvar och utgör en av Uppsalas deltidsbrandstationer.

Adress: Ärentunavägen 2, 743 30 Storvreta

Fastighetsbeteckning: Storvreta 47:277

LOA: 325 kvm
BTA: 344 kvm
Markareal: 3 479 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist
Uppdaterad: