Vattholma sporthall, en röd och vit byggnad med träd på vardera sidan om entrén.

Vattholma sporthall

Vattholma sporthall gränsar till Vattholma skola, används huvudsakligen av skolan dagtid och av föreningsverksamheter kvällstid. På gaveln av hallen finns ett utegym och en pelletspanna som inte ägs av bolaget.

Sporthallen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till skola och föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Du kan läsa om alla idrottshallar i Uppsala kommun på uppsala.se

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Sofie Bergström

Teknisk förvaltare

Eva Troell
Uppdaterad: