Valsätra idrottsplats, en brun byggnad med staket och tre flaggstänger framför. I förgrunden finns en parkering.

Valsätra idrottsplats

Idrottsplats med fotbollsplan, löparbanor, tennisbanor samt en ishall (byggnad på ofri grund uppförd av Young Hockey).

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Jon Kierkegaard
Uppdaterad: