Valsätra idrottsplats, en brun byggnad med staket och tre flaggstänger framför. I förgrunden finns en parkering.

Valsätra idrottsplats

Idrottsplats med fotbollsplan, löparbanor, tennisbanor samt en ishall. Ishallen är en byggnad på ofri grund uppförd av Young Hockey.

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Se alla Uppsala kommuns fotbollsplaner på uppsala.se

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Jennie Norlén

Teknisk förvaltare

Josefin Lundvall
Uppdaterad: