Hållbarhet

Som en del av Uppsala är vi med och bidrar till kommunens satta mål inom miljö och klimat, som i sin tur bidrar till uppfyllnad av de Globala målen enligt Agenda 2030.

Som en offentlig aktör är vi en viktig pusselbit i det globala hållbarhetsarbetet, och tar vårt ansvar för att uppsalabornas klimatavtryck och ekologiska avtryck ska vara så litet som möjligt.

Hållbarhet för Arenor och fastigheter innebär att verksamheten drivs funktionellt, nytänkande och hållbart med målet att främja bredd- och elitidrott samt folkhälsa.

Vi har även ett ansvar i att Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva och vistas i, för alla. Därför är social hållbarhet en viktig del av vårt hållbarhetsarbete.

Uppsala kommuns inriktiningsmål med utgångspunkt från Agenda 2030

Hållbarhetsansvarig

Outi Kilkki
Uppdaterad: