Enkel lösning minskade elförbrukningen i Stadshuset

Ofta är de enkla lösningarna svårast att komma på. Genom att koppla loss ventilationsstyrningen från värmesystemet i Stadshuset har Alexander Kjellberg och hans kollegor minskat ventilationens elförbrukning med mer än en tredjedel. Och mer finns det att spara, säger han.

Alexander_Kjellman_1.JPEGTillsammans med kollegorna Johan Larsson och Jonathan Larsson arbetar driftteknikern Alexander Kjellberg med fastighetsautomation i Uppsala arenor och fastigheter. Alexander ansvarar för ett tiotal fastigheter, bland annat Stadshuset och brandstationer, samt driver projekt med fastighetsautomation för bland annat Uppsala Parkering och IFU Arena. Att sänka energiförbrukningen är en högt prioriterad del av jobbet. Samtidigt ska de som vistas i fastigheterna trivas med värme och ventilation. En balansgång eftersom preferenserna skiftar från person till person.

Lösningarna i det relativt nybyggda Stadshuset sticker ut jämfört med hans övriga fastigheter, enligt Alexander. Nya hus behöver oftast justeras och optimeras under en period.

– Bara för att det är nytt är det inte perfekt. Det här huset är extremt tekniskt och skulle kunna vara mer effektivt, vi behöver jobba mer med det. Det vi har gjort nu är en början på finjusteringar av klimatet, säger han.

Ventilationen var på dygnet runt

Ventilationen var sammankopplad med värmesystemet och dimensionerad för att gå dygnet runt. Om ventilationen stängdes av stängdes även värmen av. Genom att koppla isär de båda systemen har Alexander kunnat justera dem mer optimalt över olika tider. Lite förenklat ska nu ventilationen vara igång under kontorstid samt vid behov. 

– Det är dumt att ventilera mer än vad som behövs. Sedan mars har vi förändrat drifttiderna och kunnat minska energiåtgången för ventilationen från 26 800 kilowattimmar per månad till cirka 16 700. Vi kommer kunna spara ännu mer när vi gör fler klimatåtgärder, säger Alexander.

– Vi testar och ser hur huset beter sig.

Givare känner av luftkvaliteten

På väggarna i alla rum och korridorer sitter temperatur- och koldioxidgivare, stora som mobiltelefoner, som känner av luftkvaliteten och styr ventilationen och värmen. I mötesrummens tak sitter kylbafflar gömda bakom glesa träpaneler och kyler luften till rätt temperatur.

– Vissa rum, som den stora KF-salen, har en forceringsknapp så att man kan öka ventilationen i rummet manuellt.

Alexander har inte hört några klagomål sedan energieffektiviseringen i mars.

– Så länge man inte hör något är allt bra. Men om någon säger att luften känns dålig i ett rum kan något vara fel. Då vill vi veta det så att vi kan kontrollera, säger han.

Söker lösningar tillsammans

Sedan han tog över driftansvaret för Stadshuset för cirka ett år sedan jobbar Alexander i par med Josefin Lundvall, som är teknisk förvaltare. Tillsammans söker de lösningar för att optimera Stadshuset ännu mera.

När ventilationen är på plats i Stadshuset vill Alexander ge sig på värmesystemet, där han tror att det finns besparingsmöjligheter.

– Värmen är ojämnt fördelad, konstaterar han.

Borde kunna återvinna mer värme

När vi ses i det stora teknikrummet i Stadshusets källare är det en av de första riktigt varma vårdagarna. Det surrar tyst när sex stora aggregat återvinner värme ur frånluften. Men Alexander är inte helt nöjd med återvinningen.

– Vi ska kunna ha 70–80 procent verkningsgrad enligt tillverkarna men det når vi inte upp till. Vi ligger runt 30–40 procent när återvinningen går. Vi har även förbättrat just återvinningen lite under denna vinter, säger han.

Värmesystemet styrs av utomhustemperatur. Inga förändringar av värmesystemet har gjorts, tanken är att mycket av värmen ska komma från personerna i byggnaden.

–  Stadshuset är dimensionerat för en personlast på 1 800 personer. I snitt är det snarare 1 000 personer i huset. Det gör att värmen behöver jobba mer.

Energisnål belysning

Det har också varit en del kritik mot att Stadshuset har stått upplyst när det är tomt. Det är ordnat nu, också med timer, även om Alexander menar att det inte påverkar energiförbrukningen nämnvärt då det är LED-belysning. Men självklart ska det inte lysa i onödan.

Inne i Stadshusets stora atrium är det ordentligt varmt under glaskupolen och värmesystemet har slagit om till kylning. På vintern har många i stället klagat på att atriumet var kallt, även om tanken aldrig var att det skulle hålla kontorstemperatur. Uppsala arenor och fastigheter installerade extra element i taket som ska förhindra kallras.

– Det är svårt att göra alla nöjda. Blåser det mycket från ventilationen upplever man det kallare än det egentligen är. Förra sommaren var sval. Vi får se hur det blir i år.

Alexander Kjellman 3.JPEG

En tryckmätare med röd vätska visar kvaliteten på luftfiltren. "Vi byter filtren en eller två gånger per år, alltid efter pollensäsongen", säger drifttekniker Alexander Kjellander.

Uppdaterad: