Stängsel och entrén till Björkvallens idrottsplats. I bakgrunden finns en fotbollsplan och träd.

Björkvallens idrottsplats

Idrottsplats med omklädningsbyggnad, fotbollsplaner (en grus, resten gräs), tennisbanor utomhus, en danspaviljong som drivs av SK Iron samt en ishall (byggnaden ägs och förvaltas av SK Iron).

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

En stor lada finns också på området, som inte ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Se alla Uppsala kommuns fotbollsplaner på uppsala.se

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Erhard Meissner

Teknisk förvaltare

Patrik Gustavsson
Uppdaterad: