Stängsel och entrén till Björkvallens idrottsplats. I bakgrunden finns en fotbollsplan och träd.

Björkvallen idrottsplats

Idrottsplats med omklädningsbyggnad, fotbollsplaner (en grus, resten gräs), tennisbanor utomhus, en danspaviljong som drivs av SK Iron samt en ishall (byggnaden ägs och förvaltas av SK Iron).

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

En stor lada finns också på området, ägs och förvaltas inte av Uppsala arenor och fastigheter.

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Jon Kierkegaard
Uppdaterad: