Exteriör skiss över Gränby simhalls entré

Ny simhall på Gränby sportfält

Vi bygger ny simhall på Gränby sportfält för att möta det ökade behovet för simidrott och simundervisning. Den nya simhallen beräknas stå klar 2026 och kan då avlasta Fyrishov från simidrott.

Interiör _900 px.jpgArenor och fastigheter har i uppdrag att uppföra en ny simhall i Gränby, med idrottsinriktning  och utgångspunkt i Uppsala kommuns badutredning och funktionsprogram. Simhallen byggs i den norra delen av Gränby, i anslutning till Gränby sportfält och i närhet till Gränbyparken.

En ny simhall i Uppsala är en viktig offentlig byggnad för kommunen och regionen. Det är en omfattande satsning och investering för simkunnighet och folkhälsa. För barn, unga, vuxna och gamla, motionärer och elitidrottare.

Utredningen pekar på att Uppsalaborna erbjuds sämre möjligheter att besöka sim- och badanläggningar än många andra kommuner. För att möta de växande behoven behövs fyra nya badanläggningar under en 20-årsperiod.

Gränby simhall ska tillgodose nuvarande och kommande behov samt ta hänsyn till de olika intressegrupperna skola/simundervisning, simidrottsföreningar (inklusive vattensporter) samt allmänheten för träning.

När den nya simhallen är klar kommer den att ersätta simidrottsdelarna på Fyrishov. Familje- och äventyrsbadet på Fyrishov påverkas inte av simhallen i Gränby utan kommer att vara en levande del av sim- och badutbudet i Uppsala fram till åtminstone 2030.

Flera bassänger

Inomhusdelen innefattar en 50 metersbassäng (för träning och tävling), två undervisningsbassänger och en simhoppbassäng med svikter och trampoliner på olika höjder.

Dessutom blir det också en 50-meters utebassäng som ska fungera som tränings- och tävlingsbassäng samt som allmänhetens bad under sommaren. Runt om utebassängen planeras för vistelseytor som också rymmer temporära läktare.

Utrymme finns även för motionssimmare som vissa tider kommer att kunna nyttja ett antal banor. 

Anläggningen får en läktarkapacitet på cirka 500 platser, varav cirka 400 är permanenta och 100 temporära. Läktarplatserna är belägna både på bassängplan och en trappa ovanför bassängen.

Tidplan

Juni 2023: Beslut om verksamhetsinrikting, idrotts- och fritidsnämnden.

Höst 2023: Projektering.

Vår 2024: Markförberedelser, flytt av BMX-banan. Läs mer om flytten av BMX-banan.

Bygget beräknas starta kvartal 2, 2024 och öppna efter sommaren 2026. Utebassängen invigs till sommarsäsongen 2027.

En serie inspektioner och tester ska säkerställa att simhallen uppfyller alla säkerhets- och funktionskrav innan beräknas vara i bruk under kvartal 3, 2026.

Frågor och svar om nya simhallen i Gränby

Ta del av Verksamhetsbeskrivning för simidrottsanläggningen på Gränby sportfält

Läs mer om utvecklingen av Gränby sportfält

Läs mer om behovet av nya sim-och badanläggningar i Uppsala

Projektledare

Josefin Hoffman
Uppdaterad: