Frågor och svar om upprustning av Valsätra IP

Varför rustas Valsätra IP upp?

Valsätra IP används intensivt av föreningar, skola och invånare. Upprustningen och utvecklingen förväntas medföra mer liv och rörelse i området och därmed öka tryggheten samt tillgodose föreningslivets, skolornas och allmänhetens behov av funktioner.

Vad innehåller upprustningen på Valsätra IP?

 • 11-manna fotbollsplan med konstgräs som uppfyller SVFFs krav för breddfotboll. Läktare, avbytarbås på hjul, belysning, resultattavla, staket bakom målen, 4 st 11-mannamål och 4 st 7-mannamål.
 • Löparbanor; 4 x 400 m och 4 x 100 m med tartanbeläggning.
 • 2 st längdhoppsgropar med trestegsansats, tartanbeläggning.
 • Kulstötningsring
 • Yta för övrig friidrott
 • 8 st grusade boulebanor med sittplatser och belysning.
 • Utegym med 17 st olika varianter av gymredskap, bänk med sittplatser och belysning.
 • Upprustad tennisbana med belysning och ny läktare.
 • Huvudentré med cykelställ, bilparkering och välkomnande träd- och buskplanteringar.
 • Befintlig förrådsbyggnad och omklädningsbyggnad renoveras.
 • Befintliga ishallen tas över av kommunen och ska kunna bokas.

Hur har beslutet om att rusta upp Valsätra IP gått till?

Beslut om funktionsprogrammet togs av idrotts- och fritidsnämnden den 7 februari 2023. Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret genom fastighetsstaben. Berörda föreningar, skolor och boende i området har involverats i dialoger.

När ska upprustningen vara klar?

Upprustningen påbörjas i mars 2024 och beräknas vara färdig hösten 2024.

Vad händer med ishallen?

Ishallen blir kvar. Den har varit privatägd, men köps in av Uppsala arenor och fastigheter och blir bokningsbar.

Hur har föreningar och invånare kunnat påverka bygget?

I framtagandet av funktionsprogrammet har kommunen haft dialogmöten med UNIK, Upsala Studenters IF, UIF Friidrott, Young Hockey Club, Valsätraskolan och genomfört en medborgardialog. Syftet har varit att identifiera föreningarnas, skolans och allmänhetens behov av funktioner.

 

Uppdaterad: