Storvreta sporthall och konstgräsplan

Sporthall med en nyare och en äldre del som byggts ihop. Nyttjas till stor del av skolan och Storvreta innebandy. Storvreta innebandy har sin hemvist i byggnaden. Det finns även en konstgräsplan på fastigheten.

Sporthallen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till skola och föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Vattenfall har ett reservkraftaggregat i ett av driftutrymmena, lokalen delas mellan Uppsala arenor och fastigheter, Skolfastigheter samt Vattenfall.

Du kan läsa om alla idrottshallar i Uppsala kommun på uppsala.se

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Matilda Freij
Uppdaterad: