Fasaden på Bolandsgatan 10. En vit byggnad med svarta gavlar och en rödbrun byggnad med grå gavel. I förgrunden finns en liten rondell med gula blommor i mitten.

Bolandsgatan 10

Lager, förråd, verkstad. butik och kontor. Bolandsgatan 10 är byggd 1963 och har genom åren varit en industrifastighet, idag bedrivs lättare industri med hyresgästen AQ-M Tech AB. Det finns även nyrenoverade kontorslokaler på övervåningen som socialförvaltningen hyr. Fastigheten förvaltas av bolaget och ägs av Utvecklingsfastigheter AB.

Adress: Bolandsgatan 10, 753 23 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Boländerna 5:14 (Fastigheten Boländerna 5:14 sitter ihop med Bolandsgatan 10)

LOA: 5 067 kvm
BTA: 14 691 kvm
Markareal: 40 928 kvm (inkl Nymansgatan 6)

Biträdande förvaltare

Christine Norén
Uppdaterad: