Bolandsgatan 10

Bolandsgatan 10 är byggd 1963 och här bedrivs lättare industri med hyresgästen AQ-M Tech AB. Den inrymmer även en nyrenoverad kontorsdel som Socialförvaltningen hyr. Här finns även lager, förråd och butik. Fastigheten ägs av Utvecklingsfastigheter AB och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Adress: Bolandsgatan 10, 753 23 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Boländerna 5:14

LOA: 5 067 kvm
BTA: 14 691 kvm
Markareal: 40 928 kvm inklusive ytan Nymansgatan 6.

Fastighetsförvaltare

Christine Norén

Teknisk förvaltare

Björn Källström
Uppdaterad: