1 av 7

Upptäck Studenternas i Uppsala

Läget är faktiskt unikt i världen. Studenternas ligger centralt i en växande storstad – och samtidigt mitt i ett vackert parkområde. Oftast brukar arenor bara ha en av dessa komponenter. Förutom en ny fotbollsarena för 10 000 åskådare är det också en av mötesplatserna i centrala Uppsala.

Mitt i ett växande Uppsala

Studan har genom historien varit en händelserik plats. Tidigt 1900-tal föddes idrottsplatsen Studenternas. Över hundra år senare är Studenternas så mycket mer än en fotbollsarena. Det är en av Uppsalas mötesplatser - och en del av stadens största vardagsrum. Här finns café/restaurang, gym, konferens och kontor.

När Studenternas byggdes 1909 låg det utanför staden, i ett helt obebyggt område. Men ju mer Uppsala växer, desto mer centralt blir Studenternas. Idag ligger det mitt i ett växande Uppsala, granne med Nordens äldsta universitet och ett av Sveriges största sjukhus. På båda sidor om ån växer staden med tusentals bostäder. En vanlig vardag passerar fler personer här än vad som bor i en genomsnittlig svensk kommun.

Mitt i parken - omvandling längs Fyrisån

Studenternas mitt i ett stort centralt parkområde som ska bli ännu bättre – hela vägen från Flustret i norr till Kungsängsbron i söder. Uppsala kommun planerar för omvandlingen av hela Södra Åstråket längs Fyrisån. Området ska bli ett sammanhängande idrotts-, rekreations- och parkstråk – stadens största vardagsrum och Uppsalabornas avkoppling i en kraftigt växande stad. Att Studenternas ligger mitt i detta, tillsammans med Fyrisån, åsen och den klassiska Uppsalasiluetten gör att vi får Sveriges vackrast belägna arena.

Vi ses på Studan!

Stadsträdgården blommar. På Studenternas möts Uppsalabor och fikar, kollar på gatuteater, tränar på gymmet, dansar i danspaviljongen, hänger på torget, äter mat eller paddlar kajak i Fyrisån. Och alldeles bredvid går 10 000 människor på fotbollsmatch. "Vi ses på Studan" kan man numera höra dygnet runt. Alla dagar i veckan, året runt.

Brasserie21 - café/restaurang i det nordöstra hörnet av fotbollsarenan mot Arenatorget, Stadsträdgården och åpromenaden. Drivs av Triller Mat och Bröd. Fastighetsägare Uppsala arenor och fastigheter.

Studenternas arena på uppsala.se - Uppsala kommun, idrotts- och fritidsnämnden, hyr arenan av Uppsala arenor och fastigheter som äger arenan. Idrotts- och fritidsnämnen driver och hyr ut till Uppsalas föreningar.

Om Studenternas - fakta, historik på uppsala.se

Anläggningarna på Studenternas

Bandyområdet
Fotbollsarenan
Uppsala Summer Zone
Danspaviljongen

Parkering

Det är begränsat med parkeringsmöjligheter runt Studenternas, speciellt när det är stora evenemang. 

Se parkeringskartan över Uppsala för olika parkeringsalternativ. 

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Jennie Norlén

Teknisk förvaltare

Josefin Lundvall
Uppdaterad: