Säkrare utryckningar med nya brandstationen

Almunges nya brandstation är färdig och brandförsvaret flyttar in den här veckan. Den är viktig för ett välfungerande brandförsvar i kommunen och för säkrare utryckningar.

Almunge brandstation 750x300.jpg

Räddningstjänsten i Uppsala ansåg att den tidigare brandstationen i Almunge hade en riskfylld placering. Den låg i ett villaområde nära en förskola, var sliten och inte bra planerad. Den nya stationen ligger 600 meter bort, är säkrare utifrån räddningstjänstens behov och förutsättningar för ett tryggt brandförsvar.

När det byggs en brandstation finns specifika krav. Till exempel är det viktigt att ytorna ska bidra till att arbetet fungerar smidigt från det att ett uttryckningslarm går till att brandmännen är tillbaka.

- Vi har arbetat med brandförsvaret redan från början i programskedet för att fånga upp deras specifika önskemål och erfarenheter de själva lärt sig genom åren, för att anpassa en så optimal lokalyta som möjligt, säger Christoffer Hellberg Törnqvist, fastighetsförvaltare på Uppsala arenor och fastigheter.

Brandstationen är bättre planerad
Den nybyggda brandstationen är 587 kvadratmeter med huvudbyggnaden och tillhörande förråd och carport. Det finns plats för två fullstora brandbilar och lokalerna rymmer även gym, kontor, lunchrum och omklädningsrum. Omklädningsrummen är könsneutralt anpassade med omklädningsbås. Det är en viktig förändring för en inkluderande arbetsplats.

Brandstationen har miljöcertifierats till nivå silver. Projektet fyller flera indikatorbetyg, till exempel att använda förnybar energi. Solceller är installerade och parkeringen har laddstolpe för elbil med två laddpunkter.

Fakta
• Brandstationens bruttoyta: 587 m2
• Adress: Almungevägen 207, 741 71 Almunge
• Solceller på 15 kW
• Bemanning: Deltidsbrandmän

10 oktober 2023