BMX-banan flyttar och blir bokningsbar

BMX-banan på Gränby sportfält behöver flyttas eftersom en ny simhall planeras att byggas där. Därför byggs en ny bana, 500 meter från den nuvarande banan.

BMX-cyklist som hoppar på ett hinder

Kommunen har fört dialog med föreningen SMK Uppsala, som bedriver

BMX-verksamhet i Uppsala samt med Celsiusskolan som bedriver idrottsgymnasium med BMX-inriktning. Den nya placeringen, även kallad Cirkusplatsen, möter föreningens önskemål om fortsatt verksamhet och hemvist i Gränby.

Den nya banan kan bokas av fler föreningar och även allmänheten kan ges tillträde på obokade tider.

BMX-banan i Gränby beräknas vara färdig till hösten 2024.

Läs mer och följ bygget på projektets webbsida

1 mars 2024