Lindbackens idrottshall

Fullstor idrottshall som används till idrotts- och fritidsändamål. Delar av parkeringsytan nyttjas av skolan del av dagen. Skolan bedriver fritidsklubb på andra våningen i hallen.

Idrottshallen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till skola och föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Du kan läsa om alla idrottshallar i Uppsala kommun på uppsala.se

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Sofie Bergström

Teknisk förvaltare

Eva Troell
Uppdaterad: