Uppsala växer

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun med över 240 000 invånare. Vi har över 22 000 företag och två toppnoterade universitet med nära 30 000 studenter och gästforskare. År 2050 räknar vi med att vara 333 000 invånare. Det kommer behövas fler bostäder, arbetsplatser, skolor, idrotts- och mötesplatser.

För att kunna möta framtida behov bildade kommunen ett nytt arena- och fastighetsbolag 1 september 2021. Bolagen Fyrishov, Ihus, Förvaltningsfastigheter, Sportfastigheter, Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag och delar av fastighetsstaben (kommunen) samt delar av idrott- och fritidsförvaltningen (kommunen) bildade tillsammans det nya kommunala bolaget Uppsala kommun arenor och fastigheter AB, som vi kort kallar Uppsala arenor och fastigheter.

Vi äger, förvaltar, bygger och utvecklar

Uppsala arenor och fastigheter äger och förvaltar mer än 70 fastigheter som uppgår till 258 000 kvadratmeter inomhuslokaler och mark som motsvarar ungefär 600 fotbollsplaner.

Bland dessa ingår flera arenor i Uppsala, exempelvis Fyrishov, Studenternas och Gränby sportfält som ägs och drivs av bolaget.

Dessutom ingår flera kommersiella fastigheter såsom UKK, Stadshuset samt diverse kontors- och verksamhetslokaler.

Bolaget ansvarar för praktisk hantering och administration för fastighets- och verksamhetsdrift av bolagets och kommunens fastigheter och anläggningar. Exempelvis skötsel av fotbollsplaner, ishallar, idrottshallar, badplatser och friluftsområden.

Samlar ägande i ett bolag

Uppsala arenor och fastigheter finns till för Uppsala kommuns invånare, för våra idrottsföreningar, deras supportrar, våra hyresgäster och besökare till staden.

Genom att samla stora delar av fastighetsägandet i ett bolag, som också har ansvar för verksamheten på våra anläggningar, blir kontaktvägarna tydligt. Dessutom underlättas politiska visioner och beslut.

Hos oss finns kollegor i många olika yrkesroller och med en ökad mångfald av erfarenheter och bakgrunder så vill vi skapa en kreativ och stimulerande arbetsplats.