Uppsala växer

I dag är Uppsala Sveriges fjärde största stad med drygt 230 000 invånare. Redan år 2030 kan vi komma att vara 50 000 fler invånare än idag. 2050 kan vi vara 340 000 invånare. Det kommer behövas fler bostäder, arbetsplatser, skolor, idrotts- och mötesplatser.

I en växande stad är det viktigt att kommunen kan möta de krav och behov som uppstår.

För att kunna möta framtida behov bildades ett nytt arena- och fastighetsbolag 1 september 2021. Bolagen Fyrishov, Ihus, Förvaltningsfastigheter, Sportfastigheter, Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag och delar av fastighetsstaben (kommunen) samt delar av Idrott och fritid (kommunen) bildar tillsammans det nya kommunala bolaget Uppsala kommun arenor och fastigheter AB.

Vi äger, förvaltar, bygger och utvecklar

Bolaget äger och förvaltar 76 fastigheter som uppgår till 258.000 m² inomhuslokaler och 320 hektar mark. Bland dessa ingår flera arenor i Uppsala, t.ex. Fyrishov, Studenternas och Gränby sportfält som ägs och drivs av bolaget. Dessutom ingår ett flertal kommersiella fastigheter såsom UKK, Stadshuset samt diverse kontors- och verksamhetslokaler.

Bolaget ansvarar för praktisk hantering och administration för fastighets- och verksamhetsdrift av bolagets och kommunens fastigheter och anläggningar. Exempelvis skötsel av fotbollsplaner, ishallar, idrottshallar, badplatser och friluftsområden.

Uppsala arenor och fastigheter finns till för Uppsala kommuns invånare, för våra idrottsföreningar, deras supportrar, våra hyresgäster och besökare till staden.

Genom att samla stora delar av fastighetsägandet i ett bolag, som också har ansvar för verksamheten på våra anläggningar, blir kontaktvägarna tydligare. Dessutom underlättas politiska visioner och beslut.

Hos oss finns kollegor i många olika yrkesroller och med en ökad mångfald av erfarenheter och bakgrunder så vill vi skapa en kreativ och stimulerande arbetsplats.

 

Uppdaterad: