Almunge gamla brandstation

Fastigheten som ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter hyrs av Uppsala kommun Brandförsvar och utgör en av Uppsalas deltidsbrandstationer.

Adress: Brandstationsvägen 6, 740 10 Almunge 

Fastighetsbeteckning: Almunge-Lövsta 3:2

LOA: 347 kvm

BTA: 544 kvm

Markareal: 1665 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist

Teknisk förvaltare

Peter Jansson

Teknisk förvaltare

Marko Djokic
Uppdaterad: