Gamla Uppsala sporthall - en röd byggnad med vita några detaljer. En gräsmatta och buskar i förgrunden.

Gamla Uppsala sporthall

Sporthallen används för idrotts- och fritidsändamål. Dagtid vardagar används den till största del av skolan, övriga tider används den till all möjlig idrott och föreningsliv. Lokalen består av fyra omklädningsrum, en fullstor sporthall, förråd, lärarrum m.m. På andra våningen finns läktare, samt driftutrymmen. Omklädningsrumsdelen är också ett skyddsrum. Moduler för skolan står delvis på fastigheten.

Sporthallen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till skola och föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Du kan läsa om alla idrottshallar i Uppsala kommun på uppsala.se

 

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Sofie Bergström

Teknisk förvaltare

Eva Troell
Uppdaterad: