Årsta idrottsplats

Idrottsplats för fotboll samt kansli, en konstgräsplan, en gräsplan och två omklädningsrum. I kanslibyggnaden har Vaksala IK sin verksamhet. Omklädningsrum B278 är även ett skyddsrum.

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Se alla Uppsala kommuns fotbollsplaner på uppsala.se

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Jennie Norlén

Teknisk förvaltare

Marko Djokic
Uppdaterad: