Årsta idrottsplats

Idrottsplats för fotboll samt kansli, en konstgräsplan, en gräsplan och två omklädningsrum. I kanslibyggnaden har Vaksala IK sin verksamhet. Omklädningsrum B278 är även ett skyddsrum.

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Jon Kierkegaard
Uppdaterad: