Skebogatan 6, flygfoto med tomtgräns markerad

Skebogatan 6

Tomtmark med väg belagd med servitut för Skebogatan 3-5 (Skebogatan 4 annan fastighetsägare). Fastigheten ägs av Utvecklingsfastigheter AB och förvaltas av bolaget.

Adress: Skebogatan 6, 752 28 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Librobäck 15:4

Markareal: 7 470 kvm

Fastighetsförvaltare

Christine Norén

Teknisk förvaltare

Björn Källström
Uppdaterad: