Rosendals brandstation, en byggnad i rött tegel med vita garageportar.

Rosendals brandstation

Fastigheten används som heltidsbrandstation, ägs av Uppsala Kommun Industrihus Brand HB och förvaltas av bolaget.

Adress: Rosendalsvägen 11, 756 44 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Kåbo 54:1

LOA: 2 768 kvm
BTA: 3 229 kvm
Markareal: 8 980 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist

Teknisk förvaltare

Peter Jansson

Teknisk förvaltare

Marko Djokic
Uppdaterad: