Viksta idrottsplats

Anläggningen brukas enbart på sommaren och består av en fotbollsplan, en liten omklädningsbyggnad och ett utegym.

Utegymmet äger föreningen själva och brunnen på fastigheten ingår i en samfällighetsförening.

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Se alla Uppsala kommuns fotbollsplaner på uppsala.se

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Erhard Meissner

Teknisk förvaltare

Patrik Gustavsson
Uppdaterad: