Sågargatan 17, en blå byggnad med ett träd och en flaggstång framför.

Sågargatan 17 - Kölen

Fastigheten består av allt från moderna nyrenoverade kontor till äldre snickeri och fordonsverkstäder, omklädningsrum, förråd, lager, carport och skollokaler. Markytan används som parkeringsplatser och olika typer av upplag för berörd verksamhet. Fastigheten ägs av Förvaltningsbolaget Industrihus Kölen KB och förvaltas av bolaget.

Adress: Sågargatan 17, 753 18 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Kungsängen 1:11

LOA: 10 624 kvm
BTA: 11 214 kvm
Markareal: 72 132 kvm

Fastighetsförvaltare

Christine Norén

Teknisk förvaltare

Björn Källström
Uppdaterad: