Fakturauppgifter

Fakturor till Uppsala arenor och fastigheter skickas enligt nedan.

E-faktura eller mailad pdf

Skicka i första hand e-faktura med ID 5564571452.
Fakturaadress måste stå på fakturan.

Skicka i andra hand mailad pdf till leverantorsfaktura.ukaf@uppsala.se
Fakturaadress måste stå på fakturan.

Pappersfaktura

Pappersfaktura skickas till nedan fakturaadress.

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB
PG1682
737 84 Fagersta

Obs! Viktigt att fakturamottagare (personligt referensnummer) och referens specifikation (fakturaspecifikation) anges på fakturan men ej i adressfält.

Bolagsnamn: Uppsala kommun arenor och fastigheter AB
Org.nr.: 556457-1452
VATNR: SE556457145201

Om du har leverantörsavtal med IHUS sker inga andra förändringar än att IHUS ändrar namn till Uppsala kommuns Utvecklingsfastigheter AB. Organisationsnumret ändras inte.

Uppdaterad: