Åkerlänna idrottsplats

Fotbollsplan med omklädningsbyggnad (halva omklädningsbyggnaden, den del som ligger närmast skolan och används mest av föreningen ägs av föreningen).

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fotbollsplanen och halva omklädningsbyggnaden (två omklädningsrum med gemensam dusch och varsin toalett) ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Se alla Uppsala kommuns fotbollsplaner på uppsala.se

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Erhard Meissner

Teknisk förvaltare

Patrik Gustavsson
Uppdaterad: