Fullt av liv på Polacksbacken före festivalen

Sista helgen i augusti ska Polacksbacken testas som Uppsalas nya festivalplats, med tiotusentals besökare. Därför inventerar Uppsala arenor och fastigheter ängens växt- och djurliv.

Erik med håv_900.jpgErik Berg går runt med en håv, kikare och annan utrustning på den gamla exercisplatsen Polacksbacken i sommarsolen. Han är ekolog och specialist på fåglar och insekter och tillsammans med kollegan Björn Almkvist inventerar han insekter och naturvärden på ängen i flera steg.

Ny festivalplats

Polacksbacken ska bli plats för nya Homecoming Festival sista helgen i augusti, med tiotusentals festivalbesökare, artister och scener. För att se om det påverkar djur och växter har Uppsala arenor och fastigheter anlitat biologerna som inventerar platsen. Resultatet kommer att vara en del av utvärderingen om Polacksbacken kan bli en mer återkommande evenemangsplats.

- Här finns en del väldigt fin ängsflora på mager mark. Vi såg ett stort antal insekter, bland annat den rödlistade fjärilen violettkantad guldvinge, men här finns också flera arter bastardsvärmare, säger Erik.

Typiska ängsväxter

Dessutom hittar han och Björn fina växtarter som bland annat ängsvädd, backnejlika, backtimjan och typiska ängsarter som gulmåra, harklöver, ängssyra och darrgräs. I en dunge med mycket gamla tallar växer bland annat tallticka, en rödlistad vedsvamp.

– I barken på de gamla tallarna lever många insekter, bland annat rov- och parasitsteklar och den rödlistade skalbaggen reliktbock. I sandbäddarna som anlagts finns många olika biarter, bland annat det rödlistade svartpälsbiet.

Fler inventeringar

Senare ska de göra ytterligare inventeringar och leta efter sensommarinsekter.

Erik har ingen syn på hur festivalen kan påverka djur- och växtlivet, men tidigare har Polacksbacken varit hårt trampad som exercisfält.

Erik och Björn_900.jpg

Blomma_900.jpgTallar_900.jpg

Foto: Petter Forsberg

26 juni 2024