Vänortsgatan 115-123

Fastigheten består av fyra byggnader. Vänortsgatan 115-117 även kallad för Disponentvillan används som öppen förskola. Vänortsgatan 121 hyrs av företag med arbetsträningsverksamhet. Vänortsgatan 119 och 123 är outhyrda. Fastigheten ägs och förvaltas av bolaget.

Ekeby bruk ligger i sydvästra Uppsala och är en av Uppsalas bevarade industrimiljöer. Bruket och den omkringliggande miljön består av ett flertal byggnader som samtliga har spelat sin roll i brukets historia.

Lervarubolaget Upsala-Ekeby etablerades 1885 och var det enda företaget i Uppsalatrakten som hade en industriell prägel innan 1900-talet. 1912 invigdes Norra station, vilket tillät godstrafik med tåg att stanna vid Upsala-Ekeby på sträckan mellan Uppsala och Enköping, något som gynnade företaget och dess framgång.

Bebyggelseutvecklingen var stor under början av 1900-talet vilket bidrog till att Uppsala-Ekeby 1938 var en av de största arbetsgivarna inom Uppsalaområdet och att samhället i anslutning till bruket växte.

Den så kallade Chaufförsbostaden som är belägen på Vänortsgatan 119 bildar tillsammans med disponentbostaden en intressant enhet som vittnar om disponentens, verksamhetens direktörs, storhet i Uppsala och framförallt i samhället runt bruket.

Adress: Vänortsgatan 115-123, 752 63 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Flogsta 55:1

LOA: 504+84+100+221 kvm
BTA: 680+117+120+384 kvm
Markareal: 12 815 kvm

Adress: Vänortsgatan 115-123, 752 63 Uppsala Koordinater: 59.84889879742598, 17.605118096446244

Karta som visar var Vänortsgatan 115-123 finns. . Navigera i kartan med piltangenterna. Zooma i kartan med plus- och minustangenter.

Hoppa över kartan
Läser in karta symbol Läser in karta
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Fastighetsförvaltare

Jennie Norlén

Teknisk förvaltare

Marko Djokic
Uppdaterad: