Studenternas kontors- och verksamhetslokaler

Studenternas ligger centralt i anslutning till Stadsträdgården och åpromenaden utmed Fyrisån. Här erbjuds förutom en fotbollsarena och kontors- samt butikslokaler även möjlighet för företag att mötas i en inspirerande och spännande miljö. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Lokaler finns att hyra både för kontor och kommersiella lokaler för företag och verksamheter. Lokalerna är sammanbyggda med fotbollsarenan och har en totalyta om 10 600 kvm för verksamheter, kontor, butiker, gym, mm. Gärna med hälsorelaterad inriktning.

Brasserie21, café/restaurang, som ligger i arenans nordöstra hörn med ett attraktivt läge mot Fyrisån.

Adress: Sjukhusvägen 12K/Ulleråkersvägen 4B, 753 09 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Kronåsen 2:1

Du kan läsa mer om Studenternas kontors- och butikslokaler på webbsidan för Mötesplats Studenternas.

Fastighetsförvaltare

Jennie Norlén
Uppdaterad: