Skebogatan 6, flygfoto med tomtgräns markerad.

Skebogatan 7

Markyta som hyrs ut som markarrende till Botrygg för boduppställning. Betongplattan finns kvar efter tidigare huslänga. Fastigheten ägs av Utvecklingsfastigheter AB och förvaltas av bolaget.

Adress: Skebogatan 7, 752 28 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Librobäck 6:2

Markareal: 7 041 kvm

Fastighetsförvaltare

Christine Norén

Teknisk förvaltare

Björn Källström
Uppdaterad: