Kanot- och klubbhus Graneberg, Sunnersta

Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter. Kanot- och klubbhuset hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämn (IFN) som i sin tur hyr ut till förening som bedriver kanotverksamhet, seglarskola m.m.

Fastighetsförvaltare

Björn Källström
Uppdaterad: