Allaktivitetsplatsen i Rosendal - ny form av spontanidrottsplats

Om ett år får föreningar, skola och privatpersoner en helt ny arena - Allaktivitetsplatsen i Rosendal. Det är en ny form av spontanidrottsplats som också kan nyttjas som skolgård.

Uppsala kommuns nyckeltal för spontanidrottsplatser och för konstgräsplaner är låga jämfört med våra referenskommuner. Därför har kommunen beslutat att bygga en spontanidrottsplats i ny form, kallad ”allaktivitetsplats” i anslutning till nya Rosendals skola.

Här samsas löparbana och längdhoppsgrop med basketplan, utegym, klättervägg, pulkakulle och två mindre konstgräsplaner.

Byggstart sker i höst och allt beräknas vara färdigt sommar/höst 2024.

Läs mer om Allaktivitetsplatsen i Rosendal

28 juni 2023