Spår av Legionella i Storvreta idrottshall och Studenternas IP (bandyområdet)

Under augusti månad gjorde miljöförvaltningen kontroller av legionellabakterier i vattnet på idrottsanläggningar i Uppsala kommun. Syftet var att se över anläggningarnas status för risk för tillväxt av legionellabakterier. Proverna togs i förebyggande syfte och inte för att någon har visat sjukdom.

På två av Uppsala arenor och fastigheters idrottsanläggningar visade proverna spår av Legionella. Det gäller Storvreta idrottshall (gamla delen) och bandydelen vid Studenternas IP. Inga elever, föreningar eller andra personer har smittats av Legionella.

Uppsala arenor och fastigheter vidtar åtgärder

De aktuella omklädningsrummen stängdes av direkt när provsvaren kom oss tillhanda från miljöförvaltningen. Föreningarna och skolor som normalt nyttjar dessa är informerade om avstängningen. Vi har en kontinuerlig dialog med miljöförvaltningen och vi undersöker nu vilka åtgärder som är lämpliga och utreder källan till varför problemet uppstått.

9 september 2022