1 av 5
Arkitektskiss på exteriör idrottshall

Rosendals multihus

Rosendal får idrottshall, kulturskola och bibliotek med trygghetsfokus. Multihuset byggs vid Rosendals torg i Uppsala. Här kommer det blanda annat att finnas plats för en ny idrottshall, bibliotek och lokaler för kulturskola. Uppsala arenor och fastigheter är byggherre i projektet på uppdrag av Uppsala kommun. Multihuset beräknas stå klart hösten 2024.

Uppsala kommun har behov av fler lokaler att utöva olika idrotter och andra fritidsaktiviteter i. För att fylla det behovet godkände mark- och exploateringsutskottet i Uppsala kommun markanvisningsavtalet med Uppsala arenor och fastigheter. Avtalet ger Uppsala arenor och fastigheter i uppdrag att bygga idrottshall, lokaler för kulturskola och bibliotek med anslutande hörsal. Allt ska få plats i samma byggnad och bildar på så vis ett multihus.

Byggnaden uppförs vid Rosendals torg, på en del av fastigheten Kåbo 74:1. Den andra delen av fastigheten har tidigare markanvisats till fastighetsutvecklingsbolaget Serneke som bygger bostads- och hyresrätter här.

– Det här blir ytterligare ett häftigt tillskott i Rosendal och ett nav i stadsdelen. Det kommer att bli en plats för rosendalsborna att mötas och låna böcker, för bostadsrättsföreningar att ha sina årsmöten och för barnens aktiviteter, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Idrottshallen kommer att bestå av två hallar, varav en är fullstor med plats för 150 åskådare. Bygget beräknas stå klart hösten 2024, samtidigt som Rosendals skola tas i bruk.

– När vi utvecklar en helt ny stadsdel har vi chansen att göra rätt från början. Med hyresrätter, bostadsrätter och multihus i samma fastighet får vi en bra blandad miljö med trygghetsfokus redan från början, säger Erik Pelling.

Hur byggnaden kommer att se ut och byggas har tagits fram i samverkan med Serneke. Fokus har varit att få till lokaler som fungerar effektivt och kan användas till många olika aktiviteter. Utformningen av byggnaden kommer att ha en stark karaktär mot Rosendals torg.

Stort fokus på trygghet

Byggnaden är tänkt att vara ett nav för många olika målgrupper med vuxna i lokalerna under alla öppettider för ökad trygghet. Lokalerna kommer att ha delvis genomsiktliga partier i till exempel glas och det kommer att finnas möjlighet för olika flöden av människor genom lokalerna.

Läs mer om utvecklingen av Rosendal, hållbarhet och mobilitet med mera

Adress: Rosendals Torg 4

Takbalkar 900.JPG

Multihusets takbalkar i limträ är hela 30 meter långa.

Frågor och svar om Rosendals multihus

Vad är ett multihus?

Det är en central byggnad, i detta fall i stadsdelen Rosendal, med flera funktioner för boende och besökare. I Rosendals multihus ska det bli idrottshallar, kulturskola och bibliotek med trygghetsfokus.

Varför byggs det just här?

Rosendal är en expansiv stadsdel i Uppsala, med många unga invånare. Den nya Rosendalsskolan invigs till hösten 2024. Multihuset rymmer både idrottshallar och bibliotek som blir tillgång för skolan.

Hur ska multihuset användas?

I Rosendals multihus ska det bli idrottshallar, kulturskola och bibliotek. En idrottshall är fullstor och en mindre och kommer att vara bokningsbara. Byggnaden är tänkt att vara ett nav för många olika målgrupper med vuxna i lokalerna under alla öppettider för ökad trygghet.

När ska det vara klart?

Beräknat färdig till hösten 2024.

Vad ska multihallen innehålla?

Idrottshall, kulturskola och bibliotek med trygghetsfokus. Idrottshallen kommer att bestå av två hallar, varav en är fullstor med plats för 150 åskådare, den andra mindre. Förberedd kiosk med pentry.

Hur påverkar bygget miljön?

Byggnaden kommer uppfylla kravet i Miljöbyggnad Silver

Kan föreningar boka hallarna?

Ja. De kommer att vara bokningsbara via uppsala.se/bokalokal 

Vem ska sköta driften av multihuset?

Uppsala arenor och fastigheter äger och förvaltar fastigheten.

Det finns få parkeringsplatser. Hur tänkte ni?

Kommunen har höga ambitioner för hållbarhet och miljöfrågor i Rosendal, även för multihuset. Vi uppmanar besökare att i första hand gå, cykla eller åka kollektivt till multihuset. Med begränsad biltrafik blir det tryggare för barn att ta sig till hallen själva. Kollektivtrafik, cykel- och gångbanor finns precis vid hallen. Bussarna har hög turtäthet och tar bara några minuter till centrum För den som måste ta bil finns platser för parkering i närliggande Mobilitetshuset och avlämnings- och handikapparkering nära multihuset.

Läs om Rosendals allaktivitetsplats

Projektledare

Daniel Jansson

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist

Teknisk förvaltare

Robert Engström
Uppdaterad: